En nordeuropeisk digital marknadsföringsgemenskap: Välkommen, wyn


Från en nordisk digital byrå till en nordeuropeisk community. Vi är glada och stolta över att välkomna våra nya kollegor inom den tyska digitala byrån wyn till Generaxion Group.

Expanderar söderut

Vi har en tydlig vision. Ett gemensamt mål. Att bygga norra Europas ledande marknadsföringsgemenskap – av kreativa och ambitiösa människor med ett delat digitalt DNA. I dag, när vi välkomnar våra tyska kollegor till Generaxion, är vi närmare det än någonsin tidigare.

Wyn är en ledande tysk digital byrå med experter inom strategi, SEO, SEM, UX, design, spårning och mer. Digitala färdigheter som vi är glada över att lägga till vårt kompetensområde. Och med wyn i vår gemenskap expanderar vi för första gången söder om de nordiska länderna.

Vi har ett tydligt mål att bli Europas största digitala byrågrupp med små och medelstora företag som målgrupp. Tiden är mogen att blicka söderut, där Tyskland och DACH är särskilt intressanta. Både företag och offentlig sektor i Tyskland är långt ifrån så digitaliserade som vi är vana vid i Norden, och generellt konservativa i sitt förhållningssätt. Därför kan fler strategiska konsolideringar lätt komma i fråga i framtiden.

Allan Damborg, VD (Generaxion)

En europeisk landningsbana

Med wyn i Generaxion Group har vi nu även en landningsbana till det europeiska fastlandet. Ett avgörande steg, inte bara för oss utan även för våra kunder och partners. Affärsklimatet förändras, inflationen är oförutsägbar och fraktpriserna stiger.

Fler företag söker därför inom EU:s gränser efter möjligheter till digital marknadsföring. Det är en utveckling som vi vill reagera på. Omedelbart.

Många nordiska företag har tidigare blickat mot USA och Storbritannien när de säljer varor utanför ursprungslandet. Men de senaste åren har vi märkt att fler och fler av dem har fått upp ögonen för den tyska marknaden. Den utvecklingen gör att det är verkligen intressant för wyn att samarbeta med en ledande nordisk partner.

Jan Schulte och Cati Klintworth, wyn

Herzlich willkommen, wyn