Strateginen suunnittelu ja liiketoiminnan kehittäminen

Insight & Strategy

Mahdollisuus kasvattaa tai säilyttää markkina-asema edellyttää, että digitaalinen asiakaskokemus on yhdistetty kiinteästi yritysten strategiaan. Autamme löytämään ja myös toteuttamaan käytännössä ne keinot, joita kilpailukyky vaatii nyt ja tulevaisuudessa.

Insight & Strategy

Yhtenäiset ja yksittäiset ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen

Digitalisaation vauhdittamana tarjonta on kasvanut ja harkintavaihe pidentynyt useimmilla toimialoilla. Yritykset tarvitsevat kasvustrategian, joka parantaa systemaattisesti asiakkaidensa palvelukokemusta ja heidän tavoittamista sekä digitaalisissa että off-line -ympäristöissä.

Generaxionin dataperusteinen strateginen suunnittelu johtaa aina konkreettisiin suosituksiin toimenpiteistä, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämisen tavoitteita tai muodostavat uusia.

Dataan perustuvien havaintojemme avulla asiakkaamme saattavat optimoida palvelutarjontaansa tai arvioida uudelleen koko liiketoimintamallinsa. Laajimmillaan strategiatyön tehtävänä onkin määritellä asiakkaillemme kaikki oleelliset kilpailukyvyn osatekijät sekä yhdistää ne tavoitteisiin.

Digitaalisen markkinaosuuden kasvattaminen

Suosituksemme kilpailukykyä kasvattavista toimenpiteistä perustuvat havaintoihimme data-analyysistä, joka kattaa kilpailijat, asiakkaat sekä organisaation itsensä.

Kohderyhmistä on yhtenä tavoitteena löytää piilevää tietoa arvostuksen kohteista ja valintaperusteista. Organisaation itsensä nähden oleellista on muun muassa tunnistaa ja ratkaista haasteet läpi asiakashankinnan prosessien. Kilpailijoihin verrattuna kartoitamme esimerkiksi digitaalista markkinaosuutta – kuinka hyvin yrityksen palvelut ovat löydettävissä ja saatavilla toimialaan verrattuna, asiakkaille ominaisen käyttäytymisen näkökulmasta.

Strateginen suunnittelu käynnistää muutoksen

Analyysin avulla havaitsemme yhdessä, mitkä asiakkaamme digitaalisen liiketoiminnan osa-alueet vaativat kehitystyötä – tai mitkä puuttuvat tyystin. Generaxion tarjoaa koordinoituna kaikki palvelut, joita menestys digitaalisissa ympäristöissä edellyttää. Yhden palvelun vaikutus on yhteiskäytössä merkittävästi suurempi kuin yksittäin hyödyntäessä.

Insight & Strategy

Palvelut

Kysynnän ja liikevaihdon kasvattaminen onnistuu todennäköisemmin nopeammin ja kustannustehokkaammin digitaalisissa kuin fyysisissä prosesseissa.

Digitaalisissa ympäristöissä asiakkaiden hankkiminen ja menettäminen tapahtuu sekunneissa – syitä usein tarkasti tunnistamatta. Tarjooman ja palveluiden onkin vastattava kohderyhmien havaittuihin käyttäytymismalleihin.

Löydämme ratkaisut, joilla yritys voi kehittää liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti. Tunnistamme markkinan tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet sekä suhteutamme ne asiakkaan lähtötilanteeseen ja tavoitteisiin.

Caset

Insight & Strategy osana asiakkaidemme menestystä

Caset

Kasvanut myynti poisti aukot varauskalenterista
Case Öljypiste: Kasvanut myynti poisti aukot varauskalenterista
Caset Öljypiste (Oilpoint Finland Oy)

Kasvanut myynti poisti aukot varauskalenterista

Öljypiste on autojen öljynvaihdon ja pikahuollon erikoisliike, joka palvelee kuluttajia useilla paikkakunnilla eri puolella Suomea. Yritys tunnetaan parhaiten nopeasta öljynvaihdosta,…

Koska ennen oli paremmin
Caset HelmiSimpukka

Koska ennen oli paremmin

HelmiSimpukan ruokalista uudistui klassisesti St1:n ja Shell- ja St1-asemilla operoiva HelmiSimpukka on Generaxionin tiivis yhteistyökumppani. Suunnittelemme ja toteutamme ketjun markkinointiviestintää…

Käyttökokemus joko tuo tai vie asiakkaita
Caset Mitra Imatran Rakennuttaja Oy

Käyttökokemus joko tuo tai vie asiakkaita

Suomalaiset ovat ahkeria internetin mobiilikäyttäjiä. Yhteyksien ja laitteiden kehitys sekä tottumusten muutos lisää käyttöä entisestään. On yhä tärkeämpää, että yritysten…

Erätaitojen taitajille ja kaikille
Caset Suomen Partiolaiset

Erätaitojen taitajille ja kaikille

Perinteinen ja ajassaan elävä harrastusmuoto luonnossa viihtyville Sana partio luo mielleyhtymiä miltei jokaiselle. Se yhdistetään metsässä samoilevien nuorten harrastukseksi ja…

Kaikki palvelumme

Ota yhteyttä

Keskustele kilpailukyvyn vahvistamisesta