Strateginen suunnittelu ja liiketoiminnan kehittäminen

Tutkimus & strategia

Mahdollisuus kasvattaa tai säilyttää markkina-asemaa edellyttää, että digitaalinen markkinointi ja asiakaskokemus on yhdistetty kiinteästi yrityksen strategiaan. Autamme löytämään ja myös toteuttamaan käytännössä ne keinot, joita kilpailukyky vaatii nyt ja tulevaisuudessa.

Yhtenäiset ja yksittäiset ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen

Digitalisaation vauhdittamana tarjonta on kasvanut ja harkintavaihe pidentynyt useimmilla toimialoilla. Yritykset tarvitsevat kasvustrategian, joka parantaa systemaattisesti asiakkaidensa palvelukokemusta ja heidän tavoittamista sekä digitaalisissa että off-line -ympäristöissä.

Generaxionin dataperusteinen strateginen suunnittelu johtaa aina konkreettisiin suosituksiin toimenpiteistä, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämisen tavoitteita tai muodostavat uusia.

Dataan perustuvien havaintojemme avulla asiakkaamme saattavat optimoida palvelutarjontaansa tai arvioida uudelleen koko liiketoimintamallinsa. Laajimmillaan strategiatyön tehtävänä onkin määritellä asiakkaillemme kaikki oleelliset kilpailukyvyn osatekijät sekä yhdistää ne tavoitteisiin.

Generaxion sai upeasti kiinni siitä mitä haimme ja loi konseptin, joka takuulla herättää kiinnostusta asiakkaissamme.

Erotumme massasta lähestymällä tilintarkastusta ennen kaikkea asiakaspalveluna, jonka voi tehdä konsultoivasti hyvässä hengessä. Haluamme, että tämä näkyy myös ulospäin. Uskomme, että eTilintarkastuksen rohkea viestintä herättää oikealla tavalla huomiota asiakaskunnassa.

– Janne Virtanen, Toimitusjohtaja, eTilintarkastus Suomi Oy

Ratkaisumme

Digital Demand Audit -markkinakatsaus

Digital Demand -kehityssuunnitelma

Markkinoinnin ja viestinnän strategiat

Strateginen suunnittelu käynnistää muutoksen

Suosituksemme kilpailukykyä kasvattavista toimenpiteistä perustuvat havaintoihimme data-analyysistä, joka kattaa kilpailijat, asiakkaat sekä organisaation itsensä.

Kohderyhmistä on yhtenä tavoitteena löytää piilevää tietoa arvostuksen kohteista ja valintaperusteista. Organisaation itsensä nähden oleellista on muun muassa tunnistaa ja ratkaista haasteet läpi asiakashankinnan prosessien. Kilpailijoihin verrattuna kartoitamme esimerkiksi digitaalista markkinaosuutta – kuinka hyvin yrityksen palvelut ovat löydettävissä ja saatavilla toimialaan verrattuna, asiakkaille ominaisen käyttäytymisen näkökulmasta.

Analyysin avulla havaitsemme yhdessä, mitkä asiakkaamme digitaalisen liiketoiminnan osa-alueet vaativat kehitystyötä – tai mitkä puuttuvat tyystin. Generaxion tarjoaa koordinoituna kaikki palvelut, joita menestys digitaalisissa ympäristöissä edellyttää. Yhden palvelun vaikutus on yhteiskäytössä merkittävästi suurempi kuin yksittäin hyödyntäessä.

Caset

Tutkimus & strategia osana asiakkaidemme menestystä

Katso, millaisia tuloksia olemme saaneet aikaan

eTilintarkastus Suomi Oy
Konsepti, Verkkopalvelu, Visuaalinen identiteetti

eTilintarkastus Suomi Oy

Tilintarkastustoimiala on perinteisesti ollut harvalukuisten, suurasiakkaita palvelevien valtakunnallisten toimijoiden sekä toisaalta pk- ja yhdistyssektoria palvelevien paikallisten, usein mikroyritysten pelikenttä. eTilintarkastus…

Renta Suomi
Digitaalinen markkinointi, Hakukoneoptimointi, Markkinointistrategia

Renta Suomi

Suomessa lähes 30 paikkakunnalla toimiva rakennuskonevuokraamo Renta on yksi maamme nopeimmin kasvavista yrityksistä. Vuonna 2016 perustettu Renta on laajentanut toimintaansa…

Tutkimukseen perustuvilla täsmätoimilla mainonnan tuotto kymmenkertaiseksi
Digitaalinen markkinointi, Hakukoneoptimointi, Markkinointistrategia

Tutkimukseen perustuvilla täsmätoimilla mainonnan tuotto kymmenkertaiseksi

Sareskoski Oy tarjoaa B2B-sektorilla ratkaisuja turvalliseen ja tehokkaaseen työntekoon. Yrityksen myynnissä keskeinen kanava on verkkokauppa, jonka se perusti jo 2000-luvun…

Kasvatetaanko yhdessä markkina-osuuttanne?

Asiantuntijoidemme havaintoja ja vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen

Poikkeusolot kiihdyttävät digitalisoitumista
Havaintoja

Poikkeusolot kiihdyttävät digitalisoitumista

Elämme poikkeuksellista aikaa monella tapaa. Uutisvirrassamme näkyy erilaisia arvioita, ennusteita, mielipiteitä ja tutkimuksia poikkeustilanteen etenemisestä sekä vaikutuksista. Yhtenä suurimmista kysymysmerkeistä…

4 tapaa kiihdyttää kasvua digitaalisen jalanjäljen avulla
Havaintoja

4 tapaa kiihdyttää kasvua digitaalisen jalanjäljen avulla

Yrityksen valikoiman tutkiminen verkossa ja online-ostamisen mahdollisuus on tuonut sekä b2c että b2b asiakkaat koputtelemaan yritysten virtuaalisia ovia. Potentiaalisten asiakkaiden…

Yrityksen kasvattaminen läpinäkyvällä markkinointi­ympäristöllä
Havaintoja

Yrityksen kasvattaminen läpinäkyvällä markkinointi­ympäristöllä

Läpinäkyvään markkinointiympäristöön siirtyminen edellyttää uuden teknologian ja asiantuntijuuden käyttöönottoa yrityksissä. Kun markkinoinnin tuloksellisuuden analysointi käynnistyy, paljastuu usein ikäviä yllätyksiä. Digitalisaatio…