Native advertising: content marketings højre hånd

Annoncer i ”forklædning”

Har du nogensinde ladet din opmærksomhed blive fanget af en artikel eller en video, for først et godt stykke inde at opdage ordene ”Betalt indhold”? Og fornemmede du, at det var en annonce inden?

Hvis svaret til det første spørgsmål er ja, så er du stødt på det, man kalder Native Advertising. Og hvis svaret på det andet er nej, så virkede det, som det skulle.

I essensen er native advertising nemlig annoncer, som står i tråd med det organiske indhold, modtageren ellers ville finde på websitet, platformen, m.m. Både med hensyn til indhold og form.

Effekten er, at man ikke føler sig forstyrret, når indholdet dukker op – men i stedet læser, ser eller hører det, som man ville med indholdet før og indholdet efter.

Man kunne fristes til at kalde det den digitale marketings kamelæon.

Native advertising eller content marketing?

“Det lyder lidt som content marketing i en anden indpakning”, fristes du måske til at tænke nu.

Og det er ikke en ubegrundet tanke. De to strategier læner sig nemlig meget op ad hinanden, da de begge har den samme kerneidé: at skabe content, som i sig selv har en form for værdi for modtageren. Ingen konkurrencer eller besparelser – blot vellavet indhold.

Men der er en vigtig forskel.

I vores sidste artikel gik vi i dybden med forskellen på Paid Media og Owned Media – den hiver vi lige fat i igen. For hvor content marketing omhandler indhold som du publicerer organisk via dine egne kanaler, er native advertising en annoncestrategi. Her betaler du for at få indholdet vist på andres platforme, såsom på blogs eller i magasiner, eller i newsfeedet på sociale medier (også kaldt sponsoreret indhold).

At det foregår på platforme uden for dine egne, har den fordel, at dit indhold finder et nyt publikum (i modsætning til content marketing, som opbygger og vedligeholder dit eksisterende publikum).

Enhver annonce er dog ikke automatisk native advertising. For husk: det skal passe ind med det omkringliggende indhold. Relevant artikler på en fagspecifik blog, TikTok-videoer på TikTok. Det handler om at pakke reklamesproget og de kommercielle budskaber væk – og i stedet skrue op for relevans og kvalitet.

Forstå spillereglerne

Native advertising er én af de mest aktuelle og effektive marketingstrategier for tiden. Men den effektivitet kommer ikke bare af sig selv.

Kravene til digital marketing bliver større og større. Det reflekteres i content marketing, og det reflekteres også i native advertising. For her er det vigtigt, at du får sat dig ved tegnebrættet og skabt noget gennemtænkt og værdifuldt indhold. Ellers ”forklæder” det sig ikke godt nok.

Sæt dig ind i det medie eller den platform, annoncen skal på. Hvis det skal foregå på TikTok, så pak det dyre kamera væk og hiv telefonen op af lommen.

Og drejer det sig om et blogindlæg til en hjemmeside om havearbejde, så er det med at finde din indre gartner såvel som tekstforfatter frem, så teksten passer godt ind blandt resten af indlæggene.

Der er også noget juridisk, man bør have i baghovedet. Vigtigst af alt er det, at modtageren tydeligt kan se, at det drejer sig om betalt indhold. Det kan virke modstridende, når du har arbejdet på at skabe indhold, som ikke ligner betalt indhold, men markedsføringsloven kræver et tydeligt skel mellem redaktionelt og betalt indhold.

For er der noget, brugerne mindre kan lide end reklame – så er det skjult reklame.

Fremtiden for native advertising

Der er god grund til, at både native advertising og content marketing skaber gode resultater i digital marketing.

Den almindelige bruger er blevet skarp til at se, hvornår de bliver reklameret for. Og med den stigende mængde af indhold som de dagligt eksponeres for, bliver tålmodigheden til afbrydende reklamer mindre og mindre.

Nye strategier fokuserer derfor mere på værdiskabende indhold, som brugeren aktivt vælger at engagere sig i. Også selvom de bliver fortalt, at det drejer sig om en annonce.

For hvis kvaliteten og relevansen er på plads, gør Annonce-mærkatet ikke så meget.